Biuletyn Informacji Publicznej
Bieruńskie Centrum Usług

      Co to jest?
Nabór na stanowisko Inspektora Działu Płac Ośrodka Edukacji

 

Dyrektor Ośrodka Edukacji w Bieruniu

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze


Inspektora Działu Płac w wymiarze pełnego etatu

Zatrudnienie poprzedzone będzie 3-miesięcznym okresem próbnym.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word)

 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.


Wymagania pożądane

 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych,

 • obsługa programu „Płatnik” ,

 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatków,

 • umiejętność wykonywania samodzielnej pracy i rozwiązywania złożonych problemów,

 • komunikatywność,

 • dyspozycyjność,

 • wysoka kultura osobista

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

 • sporządzanie deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • naliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

 • obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia dla pracowników przechodzących na emerytury lub renty,

 • naliczanie kapitału początkowego,

 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i sporządzanie list płac,

 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,

 • CV ze zdjęciem,

 • kwestionariusz osobowy,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ewentualny staż pracy,

 • oświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie


List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”


Dokumenty wymienione wyżej należy złożyć sekretariacie Ośrodka Edukacji w Bieruniu przy

ul. Chemików 39 do dnia 21.03.2011r. do godziny 1300.


Inne informacje


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w terminie 24.03.2011r. Przy naborze na stanowisko przewiduje się selekcję wstępną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie. Oferty, które nie spełniają warunków formalno-prawnych zostaną odrzucone.


Wynik naboru zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Edukacji`.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 216-16-35.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2822
Wprowadzony przez: Krystyna Czajowska
Data opublikowania: 2011-03-04 12:32:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-04-21 11:39:20 Krystyna Czajowska
Publikacja artykułu
2015-04-13 11:19:34 Krystyna Czajowska Ukrycie artykułu
2011-03-24 14:02:01 Krystyna Czajowska
2011-03-24 14:00:24 Krystyna Czajowska
2011-03-10 12:44:34 Krystyna Czajowska
2011-03-10 12:43:13 Krystyna Czajowska
2011-03-04 12:36:29 Krystyna Czajowska
2011-03-04 12:33:43 Krystyna Czajowska Publikacja artykułu