Biuletyn Informacji Publicznej
Bieruńskie Centrum Usług

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) sprawozdania finansowe BCU oraz jednostek obsługiwanych publikowane są na stronie BIP Bieruńskiego Centrum Usług.

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Przedszkole nr 1 w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Przedszkole nr 2 w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Bieruńskie Centrum Usług - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Przedszkole nr 1 w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Przedszkole nr 2 w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bieruńskie Centrum Usług - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok