Biuletyn Informacji Publicznej
Bieruńskie Centrum Usług

      Co to jest?

Przedmiotem działalności Bieruńskiego Centrum Usług jest:

  • kreowanie samorządowej polityki oświatowej i kierowanie oświatą w zakresie powierzonym miastu Bieruń
  • nadzór i kontrola nad działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
  • realizacja innych działań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Szukaj w tym dziale: